Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

W przypadku wątpliwości odnośnie funkcjonowania Serwisu UNIQA 24 zapraszamy do skorzystania z podpowiedzi jak obsługiwać swoje konto w Serwisie UNIQA 24. Serwis UNIQA 24 podpowiada na dwa sposoby: - poprzez wyświetlanie podpowiedzi na stronie transakcyjnej widocznych po kliknięciu na "?" przy polu wniosku elektronicznego UNIQA 24, - poprzez plik elektroniczny zawierający odpowiedzi na najcześciej zadawane pytania.

Ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Najczęściej zadawane pytania dla ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dostępne są tutaj.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczą m.in założenia konta w Serwisie UNIQA 24, operacji jakie można wykonać dla tego rodzaju ubezpieczenia, informacji jakie można uzyskać korzystając z Serwisu. Do kontaktu w sprawach związanych z ubezpieczeniami z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Zespół UNIQA 24 wykorzystuje mail fundusze24@uniqa.pl.

Koszty leczenia

Koszty stacjonarnego leczenia szpitalnego (leczenie, badania, pobyt, operacje, o ile nie można było tego odłożyć do czasu powrotu do RP ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego) do SU
Badania i zabiegi zalecane przez lekarza do SU
Konsultacje lekarskie do SU
Honoraria lekarskie do SU
Dojazd lekarza z najbliższej placówki medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia do SU
Zakup płynów infuzyjnych, lekarstw, środków opatrunkowych, pomocniczych środków otropedycznych) do SU
Transport z miejsca zachorowania lub wypadku do szpitala do SU
Transport pomiędzy placówkami medycznymi, o ile szpital nie zapewnia odpowiedniej opieki do SU
Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w przypadku jego śmierci do SU
Transport do szpitala w RP lub miejsca zamieszkania do SU
Koszty przewiezienia zwłok do Polski (wraz z kosztami trumny metalowej) bądź koszt pochówku za granicą do SU
Koszty leczenia ambulatoryjnego do SU
Wizyta lekarska w związku z pogorszeniem stanu zdrowia podczas ciąży - nie dotyczy porodu 600 PLN
Naprawa protez (z wyłączeniem protez stomatologicznych) w tym również okularów 1 000 PLN
Transport w obie strony osoby bliskiej Ubezpieczonego - pobyt w szpitalu powyżej 5 dni lub Ubezpieczony nie jest zdolny do samodzielnej podróży 4 000 PLN
Transport z miejsca zachorowania lub wypadku do miejsca leczenia (ambulatorium) 16 000 PLN

Assistance

Wariant Asisstance:
MINI MAXI MEGA
Koszty leczenia stomatologicznego
1 wizyta max. 250 EUR 3 wizyty - max. 500 EUR 3 wizyty - max. 500 EUR
Koszty akcji ratowniczej (poszukiwanie w górach i na morzu) + udzielenie pomocy + transport do szpitala
6 000 EUR 8 000 EUR 12 000 EUR
Transport z miejsca zachorowania lub leczenia do następnego etapu podróży
1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR
Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego (hospitalizacja powyżej 7 dni, stan zagrożenia życia)
Transport: 1500 EUR
pobyt 100 EUR/dzień (max. 7 dni)
Transport: 1500 EUR
pobyt 100 EUR/dzień (max. 7 dni)
Transport: 1500 EUR
pobyt 100 EUR/dzień (max. 7 dni)
Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Operacyjnego
X X X
Informacje przed podróżą (usługa informacyjna)
X X X
Przekazanie informacji wskazanej osobie lub instytucji (usługa informacyjna)
X X X
Kontakt i telekonferencja z osobą bliską (usługa informacyjna)
X X X
Pomoc w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów, karty (usługa informacyjna)
X X X
Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu (kontakt z przewoźnikiem)
X X X
Przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych (awaria środka transportu, zdarzenie losowe, wypadek w komunikacji lądowej, wodnej, powietrznej, odwołanie opóźnienie środka transportu - złe warunki pogodowe)
24h 24h 24h
Pomoc w przypadku opóźnienia lotu (powyżej 6H - artykuły podstawowe/pierwszej pomocy)
100 EUR 100 EUR 100 EUR
Opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi
BRAK Transport: 1000 EUR
pobyt 100 EUR/dzień (max. 7 dni)
Transport: 1000 EUR
pobyt 100 EUR/dzień (max. 7 dni)
Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu podczas podróży - przedłużająca się hospitalizacja poza datę powrotu
BRAK Transport: 1000 EUR
pobyt 75 EUR/dzień (max. 7 dni)
Transport: 1000 EUR
pobyt 75 EUR/dzień (max. 7 dni)
Transport Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania
BRAK 1 000 EUR 1 000 EUR
Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren RP lub miejsca zamieszkania (zgon lub hospitalizacja członka rodziny, zdarzenie losowe)
BRAK 1 000 EUR 1 000 EUR
Kierowca zastępczy (bez kosztów sprowadzenia pojazdu)
BRAK 1 000 EUR 1 000 EUR
Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych (aparaty medyczne)
BRAK X X
Pokrycie kosztów zakwaterowania lub wyżywienia w przypadku bankructwa lub upadłości biura podróży
BRAK 100 EUR/dzień (max. 5 dni) 100 EUR/dzień (max. 5 dni)
Pomoc prawna (prawnik + tłumacz) - tylko OC
BRAK BRAK 2 000 EUR
Opieka nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi podczas podróży zagranicznej (hospitalizacja lub zgon Ubezpieczonego)
BRAK BRAK X
Wpłata na poczet kaucji (kwota do zwrotu przez Ubezpieczonego) lub przekazana przez rodzinę na konto Operatora Assistance
BRAK BRAK 10 000 EUR
Pomoc tłumacza (szpital lub lekarz) - 1 usługa
BRAK BRAK 150 EUR
Pomoc finansowa (kwota do zwrotu przez Ubezpieczonego) - utrata gotówki, kart, czeków
BRAK BRAK 1 000 EUR
Wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji
BRAK BRAK 100 EUR/dzień (max. 5 dni)

SPORT ASISSTANCE

Dodatkowe świadczenia rozszerzające usługi assistance dla osób, które rozszerzyły zakres ubezpieczenia o sporty wyczynowe i wysokiego ryzyka.

Koszty akcji ratowniczej z uwagi na zmianę warunków pogodowych 5 000 EUR
Koszty wynajmu zastępczego sprzętu sportowego 15 EUR/dzień,
max. 150 EUR
Koszty niewykorzystanego karnetu narciarskiego max. 150 EUR
Koszty zamknięcia tras zjazdowych 15 EUR/dzień, max. 150 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów konsultacji medycznej na ternie RP po urazie 1 wizyta max. 100 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji na terenie RP po urazie 1 000 EUR

OC

Szkody w mieniu i na osobie powstałe wskutek: do SU
Posiadania i użytkowania rowerów do SU
Rekreacyjne uprawianie sportów do SU
Pozostałe czynności życia prywatnego do SU
Korzystanie z wypożyczonych żaglówek, rowerów wodnych, kajaków, łodzi wiosłowych, desek surfingowych z żaglem i bez żagla, pontonów do SU
Szkody wyrządzonej przez zwierzeta domowe posiadane podczas podróży (nie dotyczy psów rasy agresywnej) za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność do SU
Koszty zapobieżenia zwiększeniu szkody do SU
Użytkowanie pomieszczeń mieszkalnych lub innych wynajmowanych do celów prywatnych (okres najmu poniżej 1 miesiąca) 10 000 PLN
Koszty rzeczoznawców 10 000 PLN
Koszty postępowania sądowego lub pojednawczego 20 000 PLN

NNW

Trwały uszczerbek na zdrowiu 1% SU za każdy 1% uszczerbku
Zgon Ubezpieczonego w nastepstwie nieszczęśliwego wypadku (w ciągu 1 roku od daty wypadku) zadeklarowana SU
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w wynajętym samochodzie (w ciągu 1 roku od daty wypadku) - świadczenie dodatkowe 50% zadeklarowanej SU
Refundacja protez 20% SU
Refundacja kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów 20% SU

Bagaż

Przedmiot ubezpieczenia:
Walizka, torba, rzeczy osobiste + sprzęt elektroniczny (własny lub powierzony w przypadku pracownika), telefon, sprzęt fotograficzny, kamery, przenośny sprzęt komputerowy, przenośne odtwarzacze muzyki i filmów do SU
Koszty ponownego nabycia dokumentów (prawo jazdy, paszport, dowód osobisty) 500 PLN
Koszt zakupu niezbędnych rzeczy w przypadku opóźnienia dostawy bagażu do miejsca zakwaterowania 500 PLN
Szkody w środkach pomocniczych (okulary, soczewki, aparaty słuchowe, kosmetyki, perfumy) 600 PLN
Szkody w przedmiotach wartościowych 1500 PLN
Mienie utracone wskutek kradzieży z włamaniem do samochodu) 1500 PLN
Zakres ubezpieczenia:
Zdarzenia losowe + akcja ratownicza, wypadek w komunikacji lądowej, wodnej, powietrznej, kradzież z włamaniem, rabunek, NW lub poważne zachorowanie, zaginięcie (przewoźnik zawodowy), opóźnienie bagażu (powyżej 24h)

Sprzęt sportowy

Przedmiot ubezpieczenia:
Sprzęt sportowy (katalog zamknięty): narty wraz z osprzętem i butami do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa, deski wraz z osprzętem i butami do uprawiania snowboardu i jego odmian, deski wraz z osprzętem do uprawiania surfingu/ windsurfingu i jego odmian, specjalistyczny sprzęt do nurkowania, specjalistyczny sprzęt do gry w golfa, rakiety tenisowe do tenisa ziemnego, specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub składkowej wraz z osprzętem i ekwipunkiem, rower 1 000 PLN/
3 000 PLN/
5 000 PLN
Zakres ubezpieczenia:
zdarzenia losowe + akcja ratownicza, wypadek w komunikacji lądowej, wodnej, powietrznej, kradzież z włamaniem, rabunek, NW lub poważne zachorowanie, zaginięcie (przewoźnik zawodowy), opóźnienie bagażu (powyżej 24h), uszkodzenie sprzętu podczas NW (poświadczenie wypadku diagnozą lekarską) 1 000 PLN/
3 000 PLN/
5 000 PLN

Dodatkowe koszty dojazdu

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Opóźnienie do miejsca odjazdu lub odlotu samolotu wskutek: 5 000 PLN
opóźnienia przybycia wykonawcy usługi transportowej do miejsca odjazdu lub odlotu 5 000 PLN
wypadku/ kolizji samochodu osobowego, którym Ubezpieczony podróżował 5 000 PLN

Kontynuacja leczenia w RP

Przedmiot ubezpieczenia:
Koszty leczenia na terytorium RP rozpoczętego podczas pobytu za granicą w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego 1 000 PLN/
2 000 PLN/
3000 PLN/
(z podlimitami poniżej)
Zakres ubezpieczenia:
badania i zabiegi operacyjne do SU
pobyt w szpitalu 50zł/dobę nie więcej niż zadeklarowana suma ubezpieczenia
wizyta lekarska 1 wizyta max. 300 PLN
dojazd i honorarium pielęgniarki max. 400 PLN
organizacja rehabilitacji, wypożyczenia lub zakupu sprzetu rehabilitacyjnego, opieki nad zwierzętami, psycholog, opieki nad zwierzętami usługa organizacyjna

Odstąpienie od podróży

Przedmiot ubezpieczenia:
Koszty odstąpienia od umowy o usługi turystyczne lub przewóz zawartej z organizatorem imprezy turystycznej lub przewoźnikiem - w przypadku kosztów odstąpienia 2 000 PLN/
4 000 PLN/
7 000 PLN
Koszty niewykorzystanych świadczeń wynikających z zawartej umowy o usługi turystyczne oraz dodatkowy koszt związany z powrotem do miejsca zamieszkania 2 000 PLN/
4 000 PLN/
7 000 PLN
Zakres ubezpieczenia:
Poważne zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, ciąża, nieoczekiwane wypowiedzenie umowy o pracę Ubezpieczonemu, wniesienie sprawy rozwodowej przez małżonka, zdarzenia losowe + kradzież z włamaniem, poważna choroba, wypadek lub śmierć osoby bliskiej, niezdanie egzaminu przed zarezerwowaną podróżą, kradzież dokumentów/wizy uniemożliwiających wyjazd, wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przypadająca na udział w imprezie turystycznej, wezwanie do służby wojskowej 2 000 PLN/
4 000 PLN/
7 000 PLN
Zawarcie umowy ubezpieczenia:
48 godzin od rezerwacji imprezy turystycznej/ noclegu lub przewozu nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy lub przewozu 2 000 PLN/
4 000 PLN/
7 000 PLN

Odwołanie noclegów

Przedmiot ubezpieczenia:
Koszty odwołania zarezerwowanych noclegów za pośrednictwem organizatora turystyki, agenta turystycznego, pośrednika turystycznego przed rozpoczęciem pobytu 2 000 PLN/
4 000 PLN
Zakres ubezpieczenia:
Nieszczęśliwy wypadek, poważne zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek lub poważne zachorowanie osoby bliskiej, zgon Ubezpieczonego lub członka rodziny, zdarzenia losowe w miejscu zamieszkania 2 000 PLN/
4 000 PLN

Wynajęty samochód

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Zniesienie udziału własnego (o ile był określony w polisie) Ubezpieczonego w przypadku szkody komunikacyjnej w wynajętym samochodzie podczas podróży zagranicznej 200 EUR/
400 EUR

Odwołanie biletów

Przedmiot ubezpieczenia:
Koszty odwołania biletu lotniczego licencjonowanych linii lotniczych przed rozpoczęciem podróży 2 000 PLN/
4 000 PLN
Zakres ubezpieczenia:
Nieszczęśliwy wypadek, poważne zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek lub poważne zachorowanie osoby bliskiej, zgon Ubezpieczonego lub członka rodziny, zdarzenia losowe w miejscu zamieszkania 2 000 PLN/
4 000 PLN
Zawarcie umowy ubezpieczenia:
48 godzin od rezerwacji imprezy turystycznej, noclegu lub przewozu nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy lub przewozu 2 000 PLN/
4 000 PLN