W ODNIESIENIU DO RYZYKA POWODZI ODPOWIEDZIALNOŚĆ UNIQA TU S.A. ROZPOCZYNA SIĘ PO UPŁYWIE 30 DNI OD DATY ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA.
Tytuł prawny do lokalu mieszkaniowego
Czy lokal mieści się na parterze ?
Czy okna i drzwi balkonowe są zabezpieczone za pomocą krat stałych ?
Czy teren działki jest ogrodzony stałym parkanem ?
Czy dom jest całodobowo monitorowany ?
Czy lokal jest całodobowo monitorowany ?
Czy dom/lokal/teren jest całodobowo dozorowany lub monitorowany z czasem dojazdu w godzinach nocnych do 15 min ?
Czy dom posiada czynne, atestowane urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe, połączone z jednostką straży pożarnej, firmą ochrony mienia lub policją ?
Czy lokal posiada czynne, atestowane urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe, połączone z jednostką straży pożarnej, firmą ochrony mienia lub policją ?
Czy dom w budowie posiada czynne, atestowane urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe, połączone z jednostką straży pożarnej, firmą ochrony mienia lub policją ?
Czas dojazdu służb ochrony ?
Czy wszystkie drzwi zewnętrzne posiadają atest antywłamaniowy ?
Czy wszystkie drzwi zewnętrzne posiadają atestowany zamek antywłamaniowy ?
Czy w budynku jest sprawny domofon ?
Czy budynek posiada odbiór końcowy ?
Klasa bezpieczeństwa ogniowego budynku
Wiek budynku
Nieruchomość chcę ubezpieczyć według wartości
Stałe elementy nieruchomości chcę ubezpieczyć według wartości
Ruchomości domowe chcę ubezpieczyć według wartości
Podlimit dla ruchomości domowych w ryzyku kradzieży z włamaniem i rabunku
Czy wszystkie drzwi zewnętrzne są zamknięte na dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowy lub jeden zamek atestowany ?
Czy wejście do piwnicy, garażu, pomieszczenia gospodarczego posiada conajmniej jeden zamek wielozastawkowy lub jedną kłódkę wielozastawkową ?
Czy wszystkie okna są zamknięte i znajdują się w należytym stanie technicznym ?
Czy konstrukcja ścian, podłóg, stropów uniemożliwia bez ich zniszczenia wydostanie ubezpieczonych przedmoitów ?
Klasa bezpieczeństwa ogniowego mienia w budowie
Czy lokal przeznaczony jest na wynajem ?


Poprzedni zakład ubezpieczeń
Ilość lat bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia dla ostatniej polisy mieszkaniowej
Liczba szkód w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Jestem uczestnikiem programu UNIQA BonusClub


Chcę zakupić polisę trzyletnią ?
Otrzymałem(-łam), zapoznałem(-łam) się i akceptuję treść Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (pobierz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)