Podróż zagraniczna

Zadbaj o ubezpieczenie podróży zagranicznej i ciesz się swoim wyjazdem, niezależnie od tego gdzie, z kim i na jak długo jedziesz.
Przygotowaliśmy trzy warianty ubezpieczenia, spośród których możesz wybrać ten, który będzie dla Ciebie najlepszy.
Możesz je również modyfikować według swoich potrzeb, a wysokie sumy ubezpieczenia oraz obszerny zakres każdego z ryzyk zapewnią Ci spokój i bezpieczeństwo. Sprawdź cene.

1
Ilość
podróżujących
0-65  
65+  
2
Data
podróży
3
Pakiet
ubezpieczeniowy
  Odpoczynek  
  Sport
4
Cel
podrózy
Oblicz
Przewiń aby zobaczyć więcej
Propozycja pakietów dla Ciebie
Koszty leczenia
Assistance
OC
NNW
Bagaż
Sprzęt sportowy
Dodatkowe koszty dojazdu
Kontynuacja leczenia w RP
Odstąpienie od podróży
Odwołanie noclegów
Wynajęty samochód
Odwołanie biletów

MINI

MAXI

MEGA

Ubezpieczenie Turystyczne

Ubezpieczenie podróży zagranicznej to zwrot poniesionych za granicą kosztów leczenia oraz usługi assistance zapewniające pomoc oraz pokrycie poniesionych kosztów związanych z wypadkiem za granicą.
W zakres ubezpieczenia wchodzą również inne ryzyka, które zapewnią komfort w razie zaistnienia nieprzyjemnych zdarzeń, na przykład pomoc lub zwrot kosztów za bagaż w przypadku jego zagubienia czy zniszczenia, ale też odpowiedzialność cywilna osób fizycznych w życiu prywatnym, czy zwrot kosztów nieoczekiwanej podróży powrotnej lub ubezpieczenie odstąpienia od podróży.

Ubezpieczenie podróży zagranicznej możesz zawrzeć:

  • w formie indywidualnej lub zbiorowej
  • z zakresem terytorialnym na Europę lub cały świat
  • w zakresie odpowiadającym Twoim potrzebom tj. ograniczonym do kosztów leczenia za granicą lub poszerzonym o dodatkowe ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia
  • ubezpieczenie kosztów nieoczekiwanej podróży powrotnej
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym
  • ubezpieczenie dodatkowych kosztów dojazdu
  • ubezpieczenie kosztów odstąpienia od podróży

Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Radość Odkrywania"