Zawartość witryny www.uniqa24.pl oraz zamieszczone znaki towarowe są chronione prawem polskim. Dane i opinie zawarte na niniejszej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty usług świadczonych przez Spółkę. UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania w nich zmian bez wcześniejszego powiadomienia. UNIQA TU S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z dokładności i kompletności przedstawionych informacji. Oświadczamy, ze wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem witryny www.uniqa24.pl nie maja charakteru poufnego, oraz ze UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z zamieszczonych materiałów.
DOM Plus. Szeroki zakres, duża elastyczność, przystępna cena. Cesja umowy ubezpieczenia na Bank.
Elastyczny pakiet dla podróżujących. Indywidualnie, rodzinnie czy grupowo.
UNIQA TU na Życie S.A. informuje o przerwie w dostępie do ubezpieczeń życiowych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi na stronie www.uniqa24.pl. W związku z pracami techniczno-konserwacyjnymi dostęp nie będzie możliwy od 15 kwietnia 2014, godz. 14:00 do 16 kwietnia 2014, godz.16:00.
Szanowni Państwo!

Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.uniqa24.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.