Kontakt
dane firmy

Dane firmy

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel. 22 599 95 22
www.uniqa.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie KRS 0000041216,
NIP 5211036859
Kapitał zakładowy i wpłacony: 141 730 747 PLN