Kontakt
dane firmy

Dane firmy

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

ul. Gdańska 132
95-520 Łódź
Tel. 0-42 63 44 700
Fax 0-42 63 77 430
Email: centrala@uniqa.pl
Internet: http://www.uniqa.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201
REGON: 004275573
NIP: 727-012-63-58
Kapitał akcyjny: 220 308 282,00 zł