Oferta

UNIQA jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie Twoje potrzeby ubezpieczeniowe. W naszej ofercie znajdziesz ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, zdrowotne, podróżne, następstw nieszczęśliwych wypadków, na życie, odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej oraz produkty skierowane do firm.

Więcej o naszej pełnej ofercie dowiesz się tutaj: www.uniqa.pl

Ubezpieczenia mieszkaniowe

Ubezpieczenie DOM Plus
 • pełna ochrona ubezpieczeniowa w jednej polisie
 • korzystne składki
 • uproszczona procedura zawierania ubezpieczeń - 1 wniosek, 1 jedna polisa, 1 ogólne warunki ubezpieczenia
 • możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkowe klauzule dotyczące np. przenośnych komputerów osobistych, budynku mieszkalnego w budowie, domu letniskowego, kolejnego lokalu mieszkalnego
 • możliwość wyboru różnych wariantów ubezpieczenia

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie podróży zagranicznej
 • szeroki, dopasowany do Twoich potrzeb zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • wysoka suma ubezpieczenia w kosztach leczenia
 • nagłe zaostrzenia chorób przewlekłych włączone do ochrony
 • bardzo korzystne ubezpieczenie rodzinne bez ograniczenia liczby osób objętych ochroną
 • prosta taryfa
 • brak ograniczeń wiekowych
 • bardzo wysokie świadczenie z ubezpieczenia NNW w przypadkach poważnych uszczerbków na zdrowiu
 • profesjonalny serwis SOS